De Schotanus-Stichting

De Schotanus-Stichting is een van de langst bestaande, nog immer actieve, familie-organisaties op ideële basis. Zij stelt zich ten doel het samenstellen van de genealogie en familiegeschiedenis van de Schotanussen en het doen uitgeven van het standaardwerk "Gens Schotana" over de dragers van de familienamen Schotanus, Scholtanus, Schotanus à Sterringa, Schotanus à Steringa Idzerda en andere varianten van de naam Schotanus.


Familiedag 2021 Franeker

Familiedag 2021

Ons 65-jarig jubileum konden we door Corona vorig jaar niet vieren, maar ons 66-jarig bestaan dit jaar wel. Dit hebben we op 2 oktober j.l. met 19 aanwezigen gedaan in Restaurant ‘De Doelen’ en vervolgens in het oude Academiegebouw in Franeker.
Foto’s van deze gezellige familiedag zijn elders op deze website te vinden, onder de knoppen ‘Laatste nieuws’ resp. ‘Familiedagen’.

laatste nieuws