Het laatste nieuwsGens Schotana 20 verschenen

Op 21 oktober 2020 is aflevering 20 van Gens Schotana verschenen. Op die dag hebben secretaris Anneke Schotanus-Huige, namens het bestuur van de Schotanus-Stichting, en Jan Hengstmengel, als redacteur van Gens Schotana, het eerste exemplaar in klein comité maar toch op feestelijke wijze mogen overhandigen aan burgemeester Marga Waanders van de gemeente Waadhoeke. De gemeente Waadhoeke is op 1 januari 2018 ontstaan door samenvoeging van een aantal gemeenten en omvat o.a. de stad Franeker, de vestigingsplaats van de Schotanus-Stichting. Wegens de geldende corona-maatregelen kon de Schotanus-familiedag, waarop de presentatie zou plaatsvinden en waarop tevens het 65-jarig bestaan van de stichting gevierd zou worden, hier dit jaar geen doorgang vinden. Mevrouw Waanders nam uitgebreid de tijd voor een onderhoudend gesprek met onze delegatie en bleek zeer geïnteresseerd in de inhoud van de nieuwe aflevering, o.a. door haar achtergrond als neerlandica.

Overhandiging Gens Schotana Overhandiging Gens Schotana Burgemeester Waanders, Jan Hengstmengel

Gens Schotana 20 omvat 204 bladzijden, geïllustreerd met 39 afbeeldingen, en is daarmee de dikste aflevering die tot nu toe verschenen is. De aflevering behandelt diverse aspecten van de jurist en wiskundige prof. Bernardus Schotanus (1598-1652), hoogleraar te Franeker, Utrecht en Leiden.
In de eerste bijdrage (168 blz.) wordt uitgebreid ingegaan op 29 door hem geschreven brieven en 18 dito inscripties in alba amicorum (vriendenboekjes). Omdat Latijn destijds in de universitaire wereld de voertaal was, zijn bijna alle brieven en inscripties in het Latijn geschreven. Maar geen nood, auteur Jan Hengstmengel heeft met de hulp van drie medewerkers alle teksten in het Nederlands vertaald en bovendien van een informatieve toelichting voorzien zodat een ieder ze toch kan begrijpen. De enige Nederlandstalige brief is gericht aan Leonora Hellemans, de weduwe van de beroemde schrijver, historicus en bestuurder Pieter Cornelisz. Hooft, maar ook daarvan is de tekst in hedendaags schrift overgezet en toegelicht. Alle geadresseerden worden ingeleid met een korte persoonsbeschrijving, vaak voorzien van een portret. Daarnaast is een portrettengalerij van Bernardus Schotanus en diens naaste verwanten opgenomen waartoe hij blijkens een brief in 1644 de opdracht heeft gegeven aan de bekende graveur Crispijn de Passe (II). De brieven gaan vaak over universitaire of juridische aangelegenheden, maar geven ook een kijkje in het persoonlijke leven van Schotanus, bijv. als het gaat over de ziekte van zijn vrouw, de zwakte van zijn jong overleden dochter, zijn kritische houding tegenover artsen of zijn verlangen naar ‘it heitelân’.
De tweede bijdrage (24 blz.) is een catalogus van alle voornoemde brieven en album-inscripties van Bernardus Schotanus, maar ook van 31 door hem ontvangen brieven. Chronologische overzichten per categorie zijn toegevoegd.
De derde bijdrage (12 blz.), van de hand van Ferenc Postma en Hylkje de Jong, is een vervolg op twee eerdere, in Gens Schotana 9 en 13 verschenen bibliografieën betreffende Bernardus Schotanus. In deze bijdrage komt een tiental onder zijn leiding verdedigde oefendisputaties aan de orde die tot nu toe onopgemerkt waren gebleven.

Klik op de foto's voor een vergroting:
Voorzijde Pagina 136 Pagina 155 Pagina 166 Portrettengalerij

Kort verslag van de gehouden vergadering op 18 april 2020.

Deelnemers aan de vergadering; Harm Puite voorzitter, Arjen Schotanus penningmeester, Anneke Schotanus-Huige secretaris, Jan Hengstmengel genealoog/adviseur.
In verband met het Coronavirus heeft er een videovergadering plaatsgevonden.
Anders dan normaal, maar best te doen.
-Als 1e punt is besproken de inhoud van het voorjaarnummer 2020 van Aldfaers Erf.
Elke keer weer is het de vraag kunnen we een nummer vullen. Maar... het lukt nog steeds, en het zal deze keer ook wel weer goed komen. Toch wil ik ook nu weer de oproep doen:
hebt u/jij kopij stuur het op of door. Krantenartikelen, geboortekaartjes, overlijdenskaarten, leuke voorvallen en/ of foto's. Opsturen !! Gewoon doen !! Komt het artikel of de foto niet in het eerst volgende nummer van Aldfaers Erf, dan zeker in de volgende daarop.
-Als punt 2 stond het financiële verslag op de agenda. Er had nog geen kascontrole plaatsgevonden i.v.m. het Coronavirus, maar het leek allemaal prima te zijn.
-Punt 3 ging over de op 12 september a.s. te houden Schotanus familiedag.
Het is een jubileumjaar en dat zal (als Corona het toelaat) in Franeker gehouden worden. Hoe het er uitgaat zien is nog niet duidelijk, maar als er meer bekend is zal dat ook op de website gezet worden.
-Punt 4: Een nieuwe uitgave Gens Schotana. Jan Hengstmengel is al maanden/jaren hier druk mee. Het betreft o.a. Latijnse brieven en inschrijvingen in zgn. vriendenalbums van de hand van Bernardus Schotanus. Jan heeft hiernaar onderzoek gedaan en samen met drie anderen vertalingen gemaakt. Ook Prof. Ferenc Postma zal weer een bibliografische bijdrage leveren. Als het allemaal door kan gaan wordt op de familiedag in september a.s. de nieuwe aflevering aan burgemeester mevr. M.Waanders van Waadhoeke aangeboden.
-Punt 5 was de rondvraag.
Regelmatig hebben we het tijdens vergaderingen over het (bij)laten maken van lepeltjes met het Schotanuswapen erop. Maar ook nu gaat het vervaardigen ervan niet door. Geen belangstelling en te duur. Of te duur en daardoor geen belangstelling?
Secretaris Anneke Schotanus-HuigeSchotanus-Stichting gaat op volle kracht vooruit !!

Schotanus vlaggen


Recente familieberichten

Geboortes

Familiebericht

Overleden

Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht

Als u wilt dat uw familieberichten op deze site worden gepubliceerd, kunt u een e-mail sturen naar de webmaster.

Klik hier voor oudere familieberichten

 1. Schotanus wapenschild
 2. Familiedagen

  Foto's van de jaarlijkse familiedagen.

 3. Giften - ANBI
  • Giften aan de Schotanus-Stichting zijn aftrekbaar voor de belasting, omdat we erkend zijn als ANBI. Lees er alles over.
 4. Archief

  Familieberichten
  2020 Oktober
  2020 Augustus
  2019 Mei
  2017 September
  2017 Maart
  2016 November
  2016 Mei
  2015 November
  2015 Februari
  2014 December