Privacy verklaring

De Schotanus Stichting legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan de drukker en verzender van ons blad Aldfaers Erf, en aan de bank die belast is met de verwerking van de incassomachtigingen, en alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de betreffende verwerking. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door de hiervoor genoemde betrokkenen vertrouwelijk behandeld. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te verstrekken vanuit onze Stichting. Ook de drukker zorgt er voor dat deze gegevens alleen voor dit doel gebruikt kunnen worden en dat ze beveiligd zijn tegen ander gebruik.

Uw gegevens worden daarom alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail naar het secretariaat van de Stichting. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

De Schotanus Stichting zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.