Foto uit het Archief

Hendrik Dirks Schotanus * 15-09-1902 Dronrijp † 16-12-1981 Menaldum

Ankje Schotanus-Terpstra * 16-02-1904 Slappeterp † 30-04-1991 Berlikum