Foto uit het Archief

Klaas Rienks Schotanus * 8 maart 1891 Dronrijp † 17 februari 1983 Stiens

Sipkje Schotanus-Roorda * 31 augustus 1893 Vrouwenparochie † 1 mei 1984 Leeuwarden

en hun zoontje Rienk Hendrik * 5 september 1921 † 30 november 1990