Financieel verslag 2010

Staat van baten en lasten en begroting

Begroting

Begroting

Rekening

Rekening

2011

2010

2010

2009

BATEN:

Donaties

2.000

2.500

1.971

2.279

Verk. Gens Schotana

250

3.000

2.114

208

35

Verkoop Stickers

         -  

              -  

          -  

            22

Verkoop tegeltjes

       -  

    -  

            15

                 25

Verkoop lepeltjes

          -  

                      42

            42

               200

Verkoop vlaggen

      -  

             -  

                 40

         -  

Verkoop postzegels

            2.420

       110

       1.891

            -  

Inkoop postzegels

       2.200-

         2.200-

          -  

Rente

           200

          200

          150

         281

Totaal baten:

             2.670

            5.852

             4.022

             3.050

LASTEN:

Druk- en verz.kosten A.E.

       1.000

                 1.000

       1.176

           1.425

Kosten familiedag

         450

                    450

          54-

              142

Genealogisch onderzoek - voorziening

       1.000

                    200

                  -  

              388

Kosten nieuwe aflev. G.S.

                  -  

                 4.000

           4.490

Voorraadcorrectie Schotanalia

                  -  

                       -  

          3.198-

              683

Reis en vergaderkosten

         450

                    450

          548

              444

Administratie kosten

          150

                    150

          224

               45

Website

          125

                125

                84

                  -  

Abonnementen

           125

                    125

             95

               114

Verhuiskosten

           143

Wervingskosten donateurs

               100

                    100

Verzekeringen

           125

                    125

             44

              118

Totaal uitgaven:

        3.525

                 6.725

        3.552

         3.358

Resultaat

               855-

                    873-

                470

               308-

 


 

Balans per

31-12-2010

31-12-2009

 

31-12-2010

31-12-2009

Voorraad Gens Schotana

            4.870

            1.900

Reeds ontv.don.

                  -  

                  58

Voorraad lepeltjes

                  -  

                 50

Te betalen dekl.

                  -  

                  -  

Voorraad tegels

               750

               850

Eigen vermogen

          18.866

          18.396

Voorraad stickers

               183

               220

Kruisposten

                  -  

                  -  

Voorraad vlaggen

            1.095

            1.120

Vz onderzoek

                  -  

                  -  

Voorraad postzegels

               440

                  -  

 

Wapentegelontwerp

                   0

                   0

Reproductie apparatuur

                   0

                   0

Rentemeerrekening

          11.318

          13.388

Giro rekening

               173

               517

Te ontvangen verkopen Schotanalia

           -  

                49-

Te vorderen rente

                  -  

               366

In te wisselen cheque

              35

                 35

Nog te ontvangen donaties

               -  

                 55

           18.866

           18.454

           18.866

           18.454

Financiële verslagen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarverslagen:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.