Jaarverslag 2018

Jaarverslag van de Schotanus-Stichting van maart 2018 tot maart 2019

Het bestuur van de Schotanus-Stichting bestaat uit:
voorzitter: Harm Puite; penningmeester: Arjen Schotanus; secretaris: Anneke Schotanus-Huige; adviseur/genealoog: Jan Hengstmengel.

Het bestuur heeft vergaderd op de volgende data: 11 augustus 2018, 3 november 2018 en 9 februari 2019.

De 1e bestuursvergadering is gehouden op 11 augustus 2018 in Amsterdam.
Doordat we een bijna geheel nieuw bestuur hebben moesten we eerst even kennismaken. Daarna hebben we de familiedag in Medemblik geëvalueerd. Wij vonden het allen een zeer succesvolle dag. We hopen dat de donateurs en hun kinderen die erbij waren het met ons eens zijn.
– Als locatie voor de familiedag 2019 is Utrecht gekozen.
– Op de oproep van Harm in het zomernummer van Aldfaers Erf of iemand zich wilde laten interviewen heeft Anton Schotanus gereageerd. In het najaars/winternummer hebt u het eerste deel van het interview kunnen lezen.
– Er is een nieuw contract met drukker Editoo afgesloten. Dit was noodzakelijk omdat het vorige pro forma was opgezegd. Besloten is om voortaan 3 i.p.v. 4 maal per jaar een Aldfaers Erf uit te geven. Dit in verband met de weinige kopij die voorhanden is.
– Besproken zijn maatregelen die genomen moesten worden voor de nieuwe privacy wet.
– Er zijn offertes aangevraagd voor het digitaliseren van Gens Schotana. Daar komen we volgend jaar op terug.
– Er zal tijdens de jaarvergadering gevraagd worden of er donateurs beschikbaar zijn die in een commissie willen voor het organiseren van de volgende familiedagen.

De vergadering van 3 november 2018 is in Heerenveen gehouden.
– Linda Schotanus heeft per e-mail laten weten dat ze na jarenlang de kinderpagina's te hebben gemaakt er nu mee wilde stoppen. We zijn haar zeer dankbaar voor al het werk dat ze hiervoor gedaan heeft.
– Arjen heeft het privacyprotocol aangepast op de Schotanus-Stichting.
– De datum voor de familiedag 2019 is vastgesteld op 18 mei. Het complete programma wordt de volgende vergadering geregeld.
– Elke keer is het weer de vraag; wat komt er op de voorzijde van Aldfaers Erf? Harm had de vlag uit toen we bij hem in Amsterdam waren. Daar is een foto van gemaakt en dit is de omslag voor het najaars/winternummer van Aldfaers Erf geworden. We houden ons nog altijd zeer aanbevolen voor mooie staande foto's. Mag ook zonder vlag zijn!!
– Harm gaat in het vervolg Aldfaers Erf samenstellen.

De vergadering van 9 februari 2019 is gehouden in Utrecht. – Omdat de Moestuin onze vergaderplek voor deze morgen én voor de familiedag is zijn we daar alvast ter controle met de stadsbus heen gereden. Parkeren bij de Moestuin zal waarschijnlijk geen problemen geven, maar hoe het verder precies moet is nog niet helemaal duidelijk. Het vervoer van de Moestuin naar Sonnenborgh blijkt niet zo eenvoudig te zijn.Voor donateurs die niet zo goed ter been zijn wordt nog naar alternatief vervoer gezocht. Er zal ook een duidelijke route beschrijving met eventuele busnummers en desnoods een plattegrondje in Aldfaers Erf moet komen om het gemakkelijk vindbaar te maken.
– Het programma voor de familiedag word vastgesteld en zal in Aldfaers Erf geplaatst worden.
– Het blijkt dat de lijst met de 7000 Schotanussen op de website regelmatig bezocht wordt en dat Jan daar soms vragen over krijgt.
– Er zijn plannen om volgend jaar een nieuwe aflevering van Gens Schotana uit te geven.
– Mocht het zo zijn dat er te weinig kopij is voor de nog uit te geven Aldfaers Erf dan zal er teruggegrepen worden op oude nummers van Aldfaers Erf.

Er zijn helaas ook dit jaar weer een aantal donateurs overleden.
We hebben een nieuwe donateur mogen inschrijven, maar helaas heeft ook één zich laten uitschrijven. En … er is dit jaar toch ook weer een geboortekaartje geplaatst.
Al met al een jaar waarin weer veel is gebeurd.

Anneke Schotanus-Huige, secretaris.

Financiële verslagen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarverslagen:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.