Jaarverslag 2013

Jaar verslag van de Schotanus Stichting over de periode maart 2013 t/m maart 2014.

Inleiding:  Hier volgt een korte samenvatting van de gehouden activiteiten van het afgelopen jaar.
Bestuur:  Het bestuur en hun ondersteuners zijn in ongewijzigde samenstelling doorgegaan.
Penningmeester Klaas heeft  voor 4 jaar bijgetekend.
Van uit het bestuur: Het bestuur en haar ondersteuners hebben  vergaderd op 6 juli en 5 oktober 2013 en 15 maart 2014.
*Op 6 juli werd een extra vergadering gehouden i.v.m. de voortgang van ons kwartaalblad Aldfaers Erf.
Hier is besloten om het blad weer op A4 formaat te laten maken. En U hebt intussen al 2 edities “nieuwe stijl” kunnen bewonderen. De nieuwe redactieleden zijn Heleen Schotanus, Linda Schotanus en Anneke Schotanus-Huige.      
* Op  5 oktober hebben Nanning en ondergetekende bij Klaas in St.Jansklooster  vergaderd.
Daar hebben we de familiedag van 18 mei in Radio Kootwijk geëvalueerd. Het was een bijzonder mooie dag, mede door Coby de Haan. De lunch was heerlijk en de rondleiding en de verhalen van Coby waren prachtig.
Op de vergadering is uitgebreid gesproken over de familiedag van 24 Mei a.s. Zoals U nu intussen wel zult weten zal
deze plaatsvinden naast- en in de Orchideeën Hoeve te Luttelgeest. (zie uitnodiging en opgave elders in dit blad)
Doordat er een brief van de belastingdienst over ANBI gekomen was, werd er besproken dat we nog transparanter
moeten  worden dan we al zijn. Er zouden daarom een aantal bijlagen op de website bij moeten komen.
De familiedag in 2015 zal weer in Franeker  gehouden worden. Omdat dit weer een lustrum jaar (60 jaar) is.
*De vergadering van 15 maart werd gehouden in Amersfoort. Op het zelfde adres als altijd maar het heet nu Starbucks.
Er is o.a besloten om burgemeester  Veenstra van Franeker alvast een brief te sturen, met daarin het verzoek of hij ons op de  familiedag van 6 juni 2015 traditiegetrouw weer  in het stadhuis wil ontvangen.
We hebben nog even de puntjes op de i gezet wat de aanstaande familiedag (24 Mei) betreft.
En de eigenbijdrage voor deze dag werd weer vastgesteld op € 25.- per persoon.
Donateurs:
Zoals U in deze en vorige Aldfaers Erf hebt kunnen lezen zijn er dit jaar weer een paar donateurs overleden.
Naar ons op gestuurde overlijdensadvertenties uit de media met daarin de naam Schotanus werden ook in AE. geplaatst.
Gelukkig kwam er zo af en toe toch ook nog een geboorte kaartje bij ons secretariaat binnen.
Dit jaar hebben ook weer een paar donateurs hun lidmaatschap beëindigd. Dat blijft jammer, maar we weten natuurlijk
niet welke reden men hiervoor heeft.
Redactie:
Na 40 prachtige nummers Aldfaers Erf hebben we afscheid genomen van onze redacteuren Roelie en Wil Schotanus.  Zij mochten hiervoor een gegraveerde  wijnkaraf met glazen en een fles wijn in ontvangst nemen.    
Schotanalia:
Gelukkig werd er dit jaar ook weer het nodig aan Schotanalia verkocht. Maar er zijn nog voldoende delen Gens  Schotana te koop voor zeer voordelige prijzen. En natuurlijk zijn er nog de andere artikelen op voorraad die door u besteld en gekocht kunnen worden.  Zoals postzegels, vlaggen, tegeltjes etc. Op de familiedag is dit mee te nemen zonder portokosten.
Financiën:
Op een andere pagina in deze AE kunt u het financiëleverslag van onze penningmeester bekijken.
Er zijn noodgedwongen dit jaar een aantal donateurs van onze ledenlijst geschrapt omdat zij, ook na herhaaldelijke
verzoeken, hun contributie niet betaald hebben.
De fotocamera met toebehoren, welke lang in het archief gestaan heeft, is voor € 75-. via Marktplaats verkocht.
Sociale Media:
We spraken dit jaar vaak over hoe graag we via sociale media (jonge)mensen willen bereiken, zodat ze iets voor onze stichting zouden kunnen betekenen. Bijvoorbeeld het vernieuwen van onze website, frisse ideeën inbrengen etc.
Klaas doet heel erg zijn best, heeft veel contacten, maar jongeren zitten blijkbaar niet op iets dergelijks te wachten .
Tenslotte:
Als bestuur wilden we nog graag een woord van dank uitspreken aan Heleen en Linda, omdat zij ons zo geweldig uit de problemen geholpen hebben door ons kwartaalblad Aldfaers Erf in het vervolg te gaan maken. Hartelijk dank!!
Verder  zullen we als bestuur proberen U zoveel mogelijk bij de Schotanus Stichting te betrekken.
Heerenveen, 17 maart 2014 - Anneke Schotanus-Huige secretaris.

Financiële verslagen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarverslagen:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.