Financieel verslag 2013

Staat van baten en lasten en begroting

Begroting

Begroting

Rekening

Rekening

2014

2013

2013

2012

BATEN:

Donaties

1.750

1.750

1.801

1.994

Donaties 2010

 

-

-

95

Verk. Gens Schotana

250

250

90

258

Verkoop stickers

-

-

5

25

Verkoop tegeltjes

   -

     -

25

NTO Schotanalia 2012

 

   -

    

55

63

Verkoop vlaggen

 

   -

     -

80     

360

Voorraadcorrectie Schotanalia

 

-

-

-462

-749

Verkoop postzegels

 

350

550  

404

616

Voorraadmutatie postz.

 

-

 

-359

428

Inkoop postzegels

 

-250

-500

 

-1.000

Rente

 

60

60

186

128

Totaal baten:

 

2.160

2.110

1.799

2.243

LASTEN:

Druk- en ver. kosten A.E.

 

1.000

1.000

1.247

993

Kosten familiedag

 

450

450

372

60

Genealogisch onderzoek

 

1.000

1.000

1.000   

   1.000

Kosten nieuwe afl. G.S.

 

    -

-

-

100

Reis- en vergaderkstn

 

600

600

410

558

Administratiekosten

 

150

150

98

68

Website

 

   85

   85

     84

    84

Abonnementen

 

   100

   100

     47

   96

Wervingskosten donateurs

 

   150

   150

     -

      -

Rente- en bankkosten

 

90

90

102

102

Verzekeringen

 

   50

   50

     89

   45

Totaal lasten:

 

3.675

3.675

3.449

3.106

 

 

 

 

 

 

Resultaat

 

-1.515

-1.565

-1.651

-863


Balans per

 

 

 

 

 

 

31-12-2013

31-12-2012

 

31-12-2013

31-12-2012

 

Voorraad Gens Schotana

                        3.730

             4.870

Eigen vermogen

           15.211

           16.862

Voorraad tegels

                600

                660

Bestemmingsreserve:

Voorraad stickers

                120

                125

Vz. Onderzoek/

Voorraad vlaggen

             785

             833

GS nr. 20

             3.000

              2.000

Voorraad postzegels

                511

                870

 

Rentemeerrekening

           11.291

           11.105

 

Giro rekening

                  1.153

                1.168

           18.211

           18.862

           18.211

           18.862

De cijfers zijn goedgekeurd door het bestuur en gecontroleerd door de kascommissie.

Financiële verslagen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarverslagen:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.