Financieel verslag 2012

Staat van baten en lasten en begroting

Begroting

Begroting

Rekening

Rekening

2013

2012

2012

2011

BATEN:

Donaties

             1.750

                 2.205

             1.994

             2.205

Donaties vooruitbetaald

                  95

Donaties 2010

                  -  

                177

Verk. Gens Schotana

                250

                    250

                258

                132

Verkoop Stickers

                  -  

                       -  

                  25

                  33

Verkoop tegeltjes

                  -  

                       -  

                  25

                  15

Verkoop Schotanalia

                  -  

                       -  

                  63

                  -  

Verkoop vlaggen

                  -  

                       -  

                360

                  80

Voorraadcorrectie Schotanalia

                  -  

                       -  

               749-

               431-

Verkoop postzegels

                550

                    550

                616

                714

Voorraadmutatie postzegels

                428

                  -  

Inkoop postzegels

               500-

                    500-

            1.000-

               681-

Rente

                  60

                      60

                128

                  59

Totaal baten:

             2.110

                 2.565

             2.243

             2.304

LASTEN:

Druk- en verz.kosten A.E.

             1.000

                 1.000

                993

             1.323

Kosten familiedag

                450

                    450

                  60

                  23

Genealogisch onderzoek - voorziening

             1.000

                 1.000

             1.000

             1.000

Kosten nieuwe aflev. G.S.

                  -  

                       -  

                100

                  -  

Reis en vergaderkosten

                600

                    450

                558

                596

Administratie kosten

                150

                    150

                  68

                  61

Website

                  85

                      85

                  84

                  84

Abonnementen

                100

                    100

                  96

                  99

Wervingskosten donateurs

                150

                    150

                  -  

                130

Rente- en bankkosten

                  90

                      90

                102

                  83

Verzekeringen

                  50

                      50

                  45

                  45

Totaal uitgaven:

             3.675

                 3.525

             3.107

             3.444

Resultaat

            1.565-

                    960-

               864-

            1.140-

 


 

Balans per

 

 

 

 

 

 

31-12-2012

31-12-2011

 

31-12-2012

31-12-2011

 

Voorraad Gens Schotana

             4.100

             4.530

Eigen vermogen

           16.862

           17.726

Voorraad tegels

                660

                740

Bestemmingsreserve:

Voorraad stickers

                125

                150

Vz. Onderzoek/

Voorraad vlaggen

                833

             1.047

GS nr. 20

             2.000

             1.000

Voorraad postzegels

                870

                440

 

Wapentegelontwerp

                    0

                    0

 

Reproductie apparatuur

                    0

                    0

 

Rentemeerrekening

           11.105

           10.977

 

Giro rekening

             1.168

                  50

 

In te wisselen cheque

                  -  

                  -  

 

Nog te ontvangen donaties

                791

 

           18.862

           18.866

 

           18.862

           18.866

Financiële verslagen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarverslagen:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.