Financieel verslag 2018

Schotanus-Stichting
Staat van baten en lasten en begroting 2018
           
Begroting  Begroting  Rekening  Rekening 
2019 2018 2018 2017
BATEN:
Donaties              1.800                  1.800                  1.855              2.009
Verk. Gens Schotana                   50                     250                       22                   62
Verkoop Stickers                   -                          -                         10                   35
Verkoop tegeltjes                   -                          -                          -                     15
Verkoop vlaggen                   -                          -                         40                   51
Verkoop glaswerk                   -                          -                          -                     -  
Verkoop Etiketten                   -                          -                         10                   53
Voorraadcorrectie Schotanalia                   -                          -                       284-                264-
Verkoop verzamelexemplaar                   -                          -                          -                     -  
Verkoop postzegels                 600                     600                     527                 491
Voorraadmutatie postzegels                600-                     600-                     491-                   90
Inkoop postzegels                   -                          -                          -                  840-
Rente                   20                       20                       11                   27
Totaal baten:              1.870                  2.070                  1.700              1.729
LASTEN:
Druk- en verz.kosten A.E.                 500                  1.100                  1.053              1.047
Extra drukwerk verzamelexemplaar
Kosten familiedag (per saldo)                 450                     450                     628                 304
Genealogisch onderzoek - voorziening              1.000                  1.000                  1.000              1.000
Kosten nieuwe aflev. G.S.                   -                          -                          -                     -  
Bedankje/ Afscheid bestuursleden-medewerkers                   -                          -                       236                   -  
Reis en vergaderkosten                 500                     500                     393                 211
Administratie kosten                 150                     150                     344                   26
Website                   70                       70                       66                   66
Abonnementen                   70                       70                       70                   70
Wervingskosten donateurs                   -                       195                        -                     -  
Rente- en bankkosten                 150                     150                     129                 126
Verzekeringen                   90                       90                       89                   90
Totaal uitgaven:              2.980                  3.775                  4.008              2.940
Resultaat             1.110-                  1.705-                  2.308-             1.211-

Balans per 31-12-2018
           
31-12-2018 31-12-2017   31-12-2018 31-12-2017
 
Voorraad Gens Schotana 2.470,00 2.610,00 Eigen vermogen 6.982,39 9.290,16
Voorraad tegels 250,00 360,00 Bestemmingsreserve:
Voorraad stickers 54,29 64,29 Vz. Onderzoek/
Voorraad vlaggen 618,80 642,60 GS nr. 20 8.000,00 7.000,00
Voorraad postzegels 759,52 1.251,00  
Voorraad glaswerk 0,00 0,00  
Rentemeerrekening 10.256,54 10.245,51  
Giro rekening 573,20 1.116,72  
0,00 0,00  
 
14.982,80 16.290,57   14.982,39 16.290,16
De cijfers zijn goedgekeurd door het bestuur. De kascommissie zal voor de familiedag de boeken controleren. 

Financiële verslagen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarverslagen:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.