Jaarverslag 2015

Jaarverslag van de gehouden vergaderingen van maart 2015 tot maart 2016

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen: voorzitter Otto Rosier, penningmeester Klaas Schotanus, secretaris Anneke Schotanus-Huige. Bestuursondersteunend medewerker is Jan Hengstmengel.
Het bestuur heeft vergaderd op: 26 september 2015, 21 november 2015 en 13 februari 2016.
Niet meer bij Starbuck’s in Amersfoort maar in Voorschoten bij Otto en in Sint Jansklooster bij Klaas.

Op 26 september, de eerste vergadering voor én bij Otto thuis, had Otto nog verschillende vragen.
Onder andere de vraag hoeveel donateurs er nog zijn. Het antwoord is ca. 90. Nadat alle vragen naar tevredenheid beantwoord waren werd de agenda afgewerkt.
- De FAMILIEDAG in Franeker werd geëvalueerd. Deze vonden wij allen zeer geslaagd.
De voorlopige datum van de familiedag 2016 werd vast gesteld op 11 juni 2016.
Ideeën vlogen over de tafel. Klaas en Otto zouden deze bekijken. Zo ook het idee dat prof. Janke Cohen-Schotanus misschien wel een lezing voor ons kan verzorgen.    
- De nieuwe WEBSITE is aangepast en werkt prima. Soraya de Haan verzorgt dit nog steeds.
- We willen graag zoveel mogelijk e-mailadressen achterhalen zodat we indien gewenst, ook met de donateurs kunnen mailen. We hopen dat veel donateurs hun E-MAIL ADRES gaan doorgeven.
- Er heeft zich via Coby de Haan een donateur aangemeld, JOHN Schotanus.
Hij heeft volgens een NIEUWE AFSPRAAK in het bestuur een welkomsbrief, de nieuwste AE en het deel Gens Schotana toe gestuurd gekregen waarin hij of zijn tak vermeld staat.
- Het GENEALOGISCH ONDERZOEK naar de Sneek-tak staat even op een laag pitje.
- Otto’s idee om een themanummer uit te brengen resulteerde in het plan: SCHOTANUSSEN in WO II.
Er is wel oud materiaal beschikbaar, maar misschien willen de donateurs wel meewerken aan (op)nieuw te vertellen bijzondere of gewone alledaagse belevenissen in deze moeilijke tijd.

De VERGADERING van 21 NOVEMBER 2015 is zonder ondergetekende bij Klaas thuis gehouden.
- Besloten werd dat het lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) wordt voortgezet. Otto zal een artikel voor het orgaan van de NGV schrijven.
- Otto wil eigenlijk wel een SCHOTANUSLIED componeren. Leuk voor de familiedag?
- De bestellingen van SCHOTANALIA nemen weer toe. Waarschijnlijk door de verbeterde website?
- De donaties van onze BUITENLANDSE donateurs blijft een probleem. Veel administratieve rompslomp en hoge kosten. Besloten wordt dat zij AE in het vervolg in digitale vorm (pdf) krijgen.
- Intussen alweer een nieuwe donateur! Anton Schotanus heeft zijn broer PETER donateur  gemaakt.

Op 13 FEBRUARI 2016 kwamen we weer bij elkaar in Voorschoten.
- De JAARREKENING en de BEGROTING van Klaas werden besproken.
- Er is goed  gereageerd op de groepsfoto van 1975. Verschillende namen werden doorgegeven.
- Op het item SCHOTANUSSEN in WO II komen af en toe nog reacties binnen.
- Tevens is FAMILIEDAG 2016 uitvoerig besproken. Vesting Bourtange is het geworden. De taken werden verdeeld en we hopen op net zo’n mooie dag als vorig jaar.
- De MAILING naar (nog) niet-donateurs Scho(l)tanus heeft een donateur opgeleverd: TJIPKE               Schotanus. We zijn reuzeblij dat er dit jaar 3 nieuwe donateurs bij gekomen zijn.

Heerenveen, maart 2016
Secretaris Anneke Schotanus-Huige

Financiële verslagen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarverslagen:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.