Financieel verslag 2016

Schotanus-Stichting
Staat van baten en lasten en begroting 2016
           
Begroting  Begroting  Rekening  Rekening 
2017 2016 2016 2015
BATEN:
Donaties              1.800                  1.800              1.690              2.161
Verk. Gens Schotana                 250                     250                 463                 201
Verkoop Stickers                   -                          -                     -                     -  
Verkoop tegeltjes                   -                          -                     -                     -  
Nog te ontvangen Schotanalia 2012                   -                          -  
Verkoop vlaggen                   -                          -                     -                     -  
Verkoop glaswerk                   -                          -                     -                     -  
Verkoop Schotanalia                   -                          -                     -                     -  
Inkopen Schotanalia                   -                          -                     -                     -  
Voorraadcorrectie Schotanalia                   -                          -                  493-                390-
Verkoop verzamelexemplaar                   -                          -                     22                   -  
Verkoop postzegels                 600                     350                 623                 527
Voorraadmutatie postzegels                600-                     650                 966                442-
Inkoop postzegels                   -                    1.000-             1.564-                   -  
Rente                   27                       58                   58                   95
Totaal baten:              2.077                  2.108              1.766              2.151
LASTEN:
Druk- en verz.kosten A.E.              1.100                  1.100              1.047              1.047
Extra drukwerk verzamelexemplaar                 370
Kosten familiedag (per saldo)                 450                     450                  52-                 138
Genealogisch onderzoek - voorziening              1.000                  1.000              1.000              1.000
Kosten nieuwe aflev. G.S.                   -                          -                     -                     -  
Bedankje/ Afscheid bestuursleden-medewerkers                   -                          -                   106                 320
Reis en vergaderkosten                 500                     400                 486                 324
Administratie kosten                 150                     150                 248                 129
Website                   70                       85                   66                   43
Abonnementen                   70                     100                   70                   70
Wervingskosten donateurs                 195                     195                 468                   -  
Rente- en bankkosten                 125                     280                 119                 179
Verzekeringen                   90                       90                   89                   89
Totaal uitgaven:              3.750                  3.850              4.019              3.340
Resultaat             1.673-                  1.742-             2.253-             1.188-
 
Balans per 31-12-2016
           
31-12-2016 31-12-2015   31-12-2016 31-12-2015
 
Voorraad Gens Schotana              2.770              3.070 Eigen vermogen            10.502            12.755
Voorraad tegels                 400                 480 Bestemmingsreserve:
Voorraad stickers                 104                 119 Vz. Onderzoek/
Voorraad vlaggen                 666                 714 GS nr. 20              6.000              5.000
Voorraad postzegels              1.161                 195  
Voorraad glaswerk                   -                     51  
Wapentegelontwerp                     0                     0  
Reproductie apparatuur  
Rentemeerrekening            11.058            12.000  
Giro rekening                 341              1.126  
Te ontvangen verkopen Schotanalia                   -                     -    
Te vorderen rente                   -                     -    
In te wisselen cheque                   -                     -    
Nog te ontvangen                   -    
           16.502            17.755              16.502            17.755
 
De cijfers zijn goedgekeurd door het bestuur. De kascommissie zal voor de familiedag de boeken controleren. 

Financiële verslagen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarverslagen:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.