Jaarverslag 2014

Jaarverslag van de Schotanus Stichting van Maart 2014 tot Maart 2015.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Nanning Schotanus, Penningmeester: Klaas Schotanus, Bestuurslid: Gert-Jan schotanus, Ondersteunend lid: Jan Hengstmengel, Secretaris: Anneke Schotanus-Huige.
Het bestuur heeft de navolgende data vergaderd: 20-09 en 22-11 in 2014 en 28-02 in 2015.
-De vergadering van 20 september is Nanning begonnen met eerst even uitleg te geven over de ernstige operatie die hij deze zomer plotseling moest ondergaan.
Daarna hebben we de familiedag van 24 mei in Luttelgeest geëvalueerd. Daar kwam o.a. in de jaarvergadering de contributieverhoging ter sprake. Omdat er structureel te korten zijn op de balans werd besloten de contributie per 2015 te verhogen naar € 20.-.  Meer geven mag natuurlijk altijd.
De bezoeken aan fruitkweker Verhage en daarna aan de Orchideeënhoeve waren zeer geslaagd.
De datum voor “ familiedag 2015” is 6 juni geworden.
De eigenbijdrage voor de familiedag blijft € 25.- ondanks dat de meeste prijzen stijgen.
Als bestuur vinden we dat het voor iedereen betaalbaar moet blijven om aan de familiedag te kunnen deelnemen.
2015 is weer een lustrumjaar (60 jaar) en daarom willen we er  wat extra aandacht aan besteden.
Er zullen een aantal persberichten naar Friese kranten gaan en misschien wil Omrop Fryslân er ook wel enige aandacht aanbesteden. En speciaal blijft natuurlijk de ontvangst op het stadhuis. 
-In de vergadering van 22 november zegt Klaas dat hij graag het aantal abonnementen van Aldfaers Erf  wil verminderen. Er blijven door overlijden en opzeggingen steeds minder donateurs over.  Helaas kan dit niet eerder dan bij de ingang van het nieuwe contract (okt. 2015).
Omdat Nanning als voorzitter er twee periodes op heeft zitten, moet er een nieuwe voorzitter gezocht  worden. Daarom is er in de Aldfaers Erf een oproep geplaatst.
Jan Hengstmengel zal intussen Otto Rosier vragen of hij hier iets voor voelt.
Wat de familiedag betreft: er is een offerte voor de lunch ontvangen. Er is met Friso Schotanus
overlegd of hij als spreker wil komen. De burgemeester van Franeker heeft toegezegd ons te willen ontvangen. En er is afgesproken dat er een power point presentatie komt van oude foto’s en filmbeelden. Dit neemt Jan Hengstmengel voor zijn rekening.
-De vergadering van 28 februari hebben we gehouden met een gast. Omdat er geen enkele reactie is gekomen op de oproep voor een nieuwe voorzitter heeft Otto Rosier toegezegd  dat hij het voor drie jaar wel wil doen. Hij is daarom ook uitgenodigd om de bestuursvergadering bij te wonen.
En hij moest direct in actie komen, want er was geen frontpaginafoto voor de nieuwe Aldfaers Erf beschikbaar. Daarom heeft Otto een foto gemaakt van het bestuur tijdens hun vergadering bij Starbucks in Amersfoort en deze zal op de voorkant geplaatst worden.
De laatste afspraken voor de familiedag zijn op deze vergadering besproken.
Webmaster Jan Schotanus heeft per mail laten weten nu definitief te willen stoppen.
Digitalisering en sociale media is altijd een punt van aandacht tijdens de vergaderingen. Ook nu weer. Daarom is dit punt op de agenda voor de jaarvergadering geplaatst.
Er is ook een offerte voor de lepeltjes en gebakvorkjes ontvangen. Hierover zal meer informatie op de jaarvergadering gegeven worden.
Heerenveen 9 maart 2015
Secretaris Anneke Schotanus-Huige

Financiële verslagen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarverslagen:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.