Jaarverslag 2016

Jaarverslag van de Schotanus-Stichting van maart 2016 tot maart 2017

Het bestuur bestaat uit: Otto Rosier, voorzitter, Klaas Schotanus, penningmeester, en Anneke Schotanus-Huige, secretaris. Jan Hengstmengel is genealogisch medewerker.
Het bestuur heeft vergaderd op de volgende data: 23-08-2016, 5-11-2016 en 4-03-2017.
Tijdens de vergadering van 23 augustus is eerst de familiedag van 6 juni in Bourtange geëvalueerd (een verslag van deze familiedag staat in het zomernummer van AE 2016). Voor zover het bestuur de reacties kan beoordelen is het een zeer geslaagde dag geweest. We zullen proberen de volgende familiedagen wat centraler in het land te organiseren. Ook wat vroeger in het jaar omdat er dan geen vakantieplannen in de weg staan. Daarom werd de datum van de volgende familiedag alvast gepland op 13 mei 2017.
Klaas Schotanus, Jan Hengstmengel en Janke Cohen-Schotanus zijn op 24 juni op uitnodiging van de Fryske Academie bij de ondertekening van het Hoger Onderwijs Akkoord Friesland in Leeuwarden geweest. Jan heeft hierover al verslag gedaan in het winternummer van AE 2016.

De najaarseditie van Aldfaers Erf 2016 is een ‘speciale’ AE geworden. Anders dan anders. ‘Schotanussen in de Tweede Wereldoorlog’. Over gewone, maar bijzondere mensen. Zelfs de kinderpagina’s werden door Linda aangepast.
Otto heeft ca. 300 Schotanus-adressen uit ‘detelefoongids.nl’ gehaald en heeft een brief voor de niet-donateurs geschreven. Zo konden zij zich ook opgeven voor de ‘speciale’ Aldfaers Erf. In totaal zijn er 15 extra exemplaren van de AE najaar uitgave verstuurd. Omdat het versturen van Aldfaers Erf naar het buitenland (te) duur is, is besloten hen voortaan de Aldfaers Erf digitaal te sturen (als pdf).

Tijdens de vergadering van 5 november is besproken dat we eigenlijk een digitaal (foto)archief zouden moeten aanleggen. Regelmatig worden er items gemaild die daarvoor in aanmerking kunnen komen. Er zal een plan voor gemaakt worden.

De resultaten van de najaarsuitgave van Aldfaers Erf ‘Schotanussen in de Tweede Wereldoorlog’ werden uitvoerig besproken. Op 24 november heeft de heer S. de Rouwe, Gedeputeerde van Frylân met o.a. de portefeuille Kennis en Onderwijs, op het Provinciehuis in Leeuwarden een exemplaar van deze AE in ontvangst genomen (zie verslag en foto’s in AE winter).

Op 13 mei 2017 zal onze volgende familiedag gehouden worden. Klaas zal bekijken of het op of bij Urk in de buurt kan plaatsvinden. Hij probeert een rondvaartboot te charteren. Dit zal dan wellicht iets duurder uitvallen dan andere jaren. Een opmerking dat het leuk zou zijn als Piet Paulusma een keer bij ons langs zou komen, zal nader bekeken worden.

Het nieuwe item voor onze najaarseditie 2017 is ‘Schotanussen als pionier’ en dan in de breedste zin. Otto heeft dit toegelicht in het zomernummer van AE. We hopen op een goede respons, anders wordt dit de laatste speciale uitgave.

De laatste vergadering is gehouden op 4 maart 2017. De voorbereidingen voor de familiedag zijn zo goed als afgerond. Het programma, de uitnodiging en de gastspreker zijn geregeld. We verwachten een flink aantal deelnemers dit jaar. Men kan zich nog opgeven tot 22 april 2017. De prijs voor deelname is dit jaar iets verhoogd tot € 32,50 p.p. in verband met de (hoge)bootkosten.
We zijn trots op de naam Schotanus. Er zijn dan ook best wel veel straten met de naam Schotanus. Daarom gaat Otto een artikeltje in AE schrijven met daarin de oproep aan onze donateurs zoveel mogelijk foto’s en wetenswaardigheden hierover door te mailen of op te sturen. Het financiële overzicht en de balans werden besproken en voor zover goedgekeurd (de kascommissie moet namelijk nog langskomen).

Soraya verzorgt nog steeds onze website en daar zijn we haar erg dankbaar voor. De website is door haar gemaakt en daardoor voor haar goed werkbaar. Maar er wordt nu toch (samen met haar) gekeken of het eenvoudiger kan zodat het voor ons en de eventuele webmaster (mag ook een vrouw zijn) allemaal beter te beheren is.

Iedere vergadering is de bestuurssamenstelling weer een punt van aandacht. We zijn naarstig op zoek naar vervangers voor penningmeester, voorzitter en webmaster.
Samenvattend is het voor de Schotanus-Stichting een productief jaar geweest. Er zijn mooie dingen gerealiseerd en er staan nog de nodige dingen te gebeuren. Helaas zijn er ook dit jaar weer een aantal donateurs overleden. Hun naasten willen we namens het bestuur alle sterkte toe wensen. Er zijn 3 nieuwe donateurs bijgekomen maar helaas was er ook een opzegging.

Secretaris Anneke Schotanus-Huige
Heerenveen maart 2017

Financiële verslagen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarverslagen:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.