Financieel verslag 2011

Staat van baten en lasten en begroting

Begroting

Begroting

Rekening

Rekening

2012

2011

2011

2010

BATEN:

Donaties

             2.205

                 2.000

             2.205

             1.971

Donaties 2010

                177

Verk. Gens Schotana

                250

                    250

                132

             2.114

Verkoop Stickers

                  -  

                       -  

                  33

                  -  

Verkoop tegeltjes

                  -  

                       -  

                  15

                  15

Verkoop lepeltjes

                  -  

                       -  

                  -  

                  42

Verkoop vlaggen

                  -  

                       -  

                  80

                  40

Voorraadcorrectie Schotanalia

                  -  

                       -  

               431-

            2.767-

Verkoop postzegels

                550

                 2.420

                714

             1.891

Inkoop postzegels

               500-

                 2.200-

               681-

            2.200-

Rente

                  60

                    200

                  59

                150

Totaal baten:

             2.565

                 2.670

             2.304

             4.022

LASTEN:

Druk- en verz.kosten A.E.

             1.00

                 1.000

             1.323

             1.176

Kosten familiedag

                45

                    450

                  23

                 54-

Genealogisch onderzoek - voorziening

             1.000

                 1.000

             1.000

                  -  

Kosten nieuwe aflev. G.S.

                  -  

                       -  

                  -  

             4.490

Reis en vergaderkosten

                450

                    450

                596

                548

Administratie kosten

                150

                    150

                  61

                224

Website

                  85

                    125

                  84

                  84

Abonnementen

                100

                    125

                  99

                  95

Verhuiskosten

                  -  

                143

Wervingskosten donateurs

                150

                    100

                130

                  -  

Rente- en bankkosten

                  90

                       -  

                  83

                  -  

Verzekeringen

                  50

                    125

                  45

                  44

Totaal uitgaven:

             3.525

                 3.525

             3.444

             3.982

Resultaat

               960-

                    855-

            1.140-

                  39


Balans per

 

 

 

 

 

 

31-12-2011

31-12-2010

 

31-12-2011

31-12-2010

 

Voorraad Gens Schotana

                        4.530

             4.870

Eigen vermogen

           17.726

           18.866

Voorraad tegels

                740

                750

Bestemmingsreserve:

Voorraad stickers

                150

                183

Vz. Onderzoek/

Voorraad vlaggen

             1.047

             1.095

GS nr. 20

             1.000

                  -  

Voorraad postzegels

                440

                440

 

Wapentegelontwerp

                    0

                    0

 

Reproductie apparatuur

                    0

                    0

 

Rentemeerrekening

           10.977

           11.318

 

Giro rekening

                  50

                173

In te wisselen cheque

                  -  

                  35

Nog te ontvangen donaties

                791

                  -  

 

           18.726

           18.866

           18.726

           18.866

Financiële verslagen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarverslagen:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.