Jaarverslag 2012

Jaarverslag van de secretaris van de Schotanus Stichting over de periode maart 2012 t/m maart 2013.

1 Inleiding:
Al weer een jaar voorbij.  Daarom een korte samenvatting van het afgelopen jaar.
2 Van uit het Bestuur
Het bestuur, de redactie en de genealoog kwamen dit jaar op 22 september en 10 november 2012 en op                              
23 maart 2013 bij elkaar in Amersfoort om daar te vergaderen.
- Op 22 SEPTEMBER was de vergadering  één van terug kijken op een volgens ons zeer geslaagde familiedag.
Deze werd gehouden in Aqua Zoo in Leeuwarden. Het bijzondere aan deze dag was dat er vijf!! kinderen bij waren.
- De datum voor onze eerst  volgende familiedag werd vastgesteld op 18 mei 2013.
- De eigen bijdrage voor de familiedag van het jaar 2013 blijft € 25.- per persoon.
- De adressering van de AE-boekjes is veranderd  zodat er geen beschadigingen meer aan de boekjes komen.
- Op 10 NOVEMBER werden de ideeën voor de familiedag 2013 gelanceerd. Radio Kootwijk werd de uitkomst voor dit jaar.
-Er werd alvast vooruit gekeken naar de familiedagen 2014 en 2015(weer een lustrum jaar).
-Af en toe is er ook weer buitenlands contact geweest.
-De vergadering van 23 MAART bestond o.a. uit het bespreken van de plannen voor de familiedag.
-Aangezien er geen opvolging voor de redactie van nu is, gaan we dit probleem voor leggen aan de leden op de familiedag. 3 Donateurs
    -Tot onze spijt zijn er ook dit jaar weer een aantal van onze donateurs overleden.
-Verschillende leden hebben een adreswijziging doorgegeven en er zijn weer een paar geboortekaartjes  binnen gekomen   
-Een drietal leden heeft zich wegens omstandigheden laten uitschrijven.
4 Schotanalia
Er zijn nu stickerpostzegels te koop met daar op het Schotanus wapen. Er hoeft dus niet meer gelikt te worden.
Nog  tegen zeer gunstige prijzen te koop delen van Gens Schotana. 
En natuurlijk te koop: beertjes, vlaggen, stickers, tegeltjes etc.  Op de familiedag metéén mee te nemen.
5 Bestuursfuncties/Redactie/vrijwilligers 
Dit jaar stonden alle vergaderingen in het teken van de veranderingen op de redactie. Roelie en Wil stoppen er mee.                                                                                                                                                                                                            
Geen  enkele oproep op de familiedagen 2011, 2012, in Aldfaers Erf of op Linkedin heeft  reactie tot opvolging gehad.
Het bestuur had dit jaar geen wisselingen, maar we blijven altijd op zoek naar geïnteresseerde vrijwilligers.
Financiën
  Onze penningmeester past goed op onze Euro’s. Zie in deze AE- uitgave een overzicht van de baten en de lasten.
Er zijn een aantal donateurs die vanaf 2010 niet betaald hebben. Zij zullen nog een laatste oproep krijgen om dit z.s.m.  
te doen, anders zullen we hen noodgedwongen moet royeren.
7 Sociale Media
Klaas heeft  regelmatig contact met jonge mensen op Linkedin en Facebook. Hij probeert hen op deze manier te  
interesseren voor de Schotanus Stichting.
De vraag of we ook op Google  moeten zal aan de leden op de familiedag worden voorlegt.
8 Tenslotte
Het bestuur zal ook weer het komende jaar proberen de doelstelling van de Schotanus Stichting te waarborgen.
 Heerenveen, Maart 2013 - Anneke Schotanus-Huige;  secretaris

Financiële verslagen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarverslagen:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.