Financieel verslag 2015

                                                Staat van baten en lasten en begroting

 

Begroting

 

Begroting

 

Rekening

 

Rekening

 

2016

 

2015

 

2015

 

2014

Baten:


Donaties

1.800

 

1.800

 

2.161

 

2.082

Verk. Gens Schotana

250

 

250

 

201

 

159

Verkoop stickers

-

 

-

 

-

 

1

Verkoop tegeltjes

   -

 

     -

 

-

 

65

Verkoop vlaggen

   -

 

     -

 

                -     

 

120

Verkoop glaswerk

-

 

-

 

-

 

275

Verkoop Schotanalia
Inkopen Schotanalia
Voorraadcorr. Schot.
Verkoop postzegels

-
-
-
350

 

-
-
-
350  

 

-
-
-390
527

 

10
-297
-
730

Voorraadmutatie postz.

650

 

-300

 

-442

 

219

Inkoop postzegels

-1.000

 

-

 

-

 

-915

Rente

58

 

60

 

95

 

                 -

Totaal baten:

2.108

 

2.160

 

2.151

 

2.449

Lasten            :


Druk- en verzend-kosten AE

1.100

 

1.000

 

1.047

 

1.247

Kosten familiedag

450

 

450

 

138

 

372

Genealogisch onderzoek -voorziening

1.000

 

1.000

 

1.000   

 

   1.000

Kosten nieuwe afl. G.S.

    -

 

-

 

-

 

-

Afscheid bestuursleden /medewerkers

-

 

-

 

320

 

-

Reis- en vergaderkstn

400

 

600

 

324

 

606

Administratiekosten

150

 

150

 

129

 

-

Website

   85

 

   85

 

     43

   

    84

Abonnementen

   100

 

   100

 

     70

 

   63

Wervingkstn donateurs                               

   195

 

   150

 

     -

 

      -

Rente- en bankkosten

280

 

100

 

179

 

106

Verzekeringen

   90

 

   90

 

     89

 

   89

Totaal lasten:

3.850

 

3.725

 

3.340

 

3.419

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

-1.742

 

-1.565

 

-1.188

 

    -970


Balans

31-12-2015   31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014
Voorraad Gens Schotana 3.070 3.400 Eigen vermogen 12.755 13.944
Voorraad tegeltjes 480 540 Bestemmingsreserve:
Voorraad stickers 119 119 Vz. Onderzoek/
Voorraad vlaggen 714 714 uitgave GS nr. 20 5.000 4.000
Voorraad postzegels 195 730
Voorraad glaswerk 51 51
Rentemeerrekening 12.000 11.424
Girorekening 1.126 724
Nog te ontvangen -   240                                                                    
17.755 17.944 17.755 17.944

De cijfers zijn goedgekeurd door het bestuur. De kascommissie zal voor de familiedag de boeken controleren.

Financiële verslagen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarverslagen:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.