Financieel verslag 2014

Staat van baten en lasten en begroting

Begroting

Begroting

Rekening

Rekening

2015

2014

2014

2013

BATEN:

Donaties

 

1.400

1.750

2.082

1.801

Verk. Gens Schotana

 

250

250

159

90

Verkoop stickers

 

-

-

1

5

Verkoop tegeltjes

 

   -

     -

65

 

NTO Schotanalia 2012

 

   -

    

-    

55

Verkoop vlaggen

 

   -

     -

120     

80

Verkoop glaswerk

 

-

-

275

 

Verkoop Schotanalia

 

10

 

Inkopen Schotanalia

 

-297

 

Voorraadcor. Schot.

 

-431

-462 

Verkoop Postzegels

 

350

350 

765

404

Voorraadmutatie postz

 

-

 

60

-359

Inkoop postzegels

 

-300

-250

-915

-

Rente

 

60

60

133

186

Totaal baten:

 

1.760

2.160

2.027

1.799

LASTEN:

Druk- en ver. kosten A.E.

 

1.000

1.000

1.419

1.247

Kosten familiedag

 

450

450

52

372

Genealogisch onderzoek

 

1.000

1.000

1.000   

   1.000

Kosten nieuwe afl. G.S.

 

    -

-

-

-

Reis- en vergaderkstn

 

600

600

606

410

Administratiekosten

 

150

150

-

98

Website

   

   85

   85

     84

    84

Abonnementen

 

   100

   100

     63

   47

Wervingkstn donateurs 

 

   150

   150

     -

      -

Rente- en bankkosten

 

90

90

106

102

Verzekeringen

 

   50

   50

     89

   89

Totaal lasten:

 

3.725

3.675

3.419

3.450

 

 

 

 

 

 

Resultaat

 

-1.965

-1.515

-1.392

    -1.651


Balans per

 

 

 

 

 

 

31-12-2013

31-12-2012

 

31-12-2013

31-12-2012

 

Voorraad Gens Schotana

                        3.400

             3750

Eigen vermogen

          13.819

           15.211

Voorraad tegels

                540

                600

Bestemmingsreserve:

Voorraad stickers

                120

                125

Vz. Onderzoek/

Voorraad vlaggen

             119

             120

GS nr. 20

             4.000

              3.000

Voorraad postzegels

                570

                511

 

Rentemeerrekening

           11.424

           11.291

 

Giro rekening

                  724

                1.153

           17.819

           18.211

           17.819

           18.211

De cijfers zijn goedgekeurd door het bestuur en gecontroleerd door de kascommissie.

Financiële verslagen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarverslagen:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.