Financieel verslag 2017

Schotanus-Stichting
 
Staat van baten en lasten en begroting 2017
           
Begroting  Begroting  Rekening  Rekening 
2018 2017 2017 2016
BATEN:
Donaties              1.800                  1.800                  2.009              1.690
Verk. Gens Schotana                 250                     250                       62                 463
Verkoop Stickers                   -                          -                         35                   -  
Verkoop tegeltjes                   -                          -                         15                   -  
Verkoop vlaggen                   -                          -                         51                   -  
Verkoop glaswerk                   -                          -                          -                     -  
Verkoop Etiketten                   -                          -                         53                   -  
Voorraadcorrectie Schotanalia                   -                          -                       264-                493-
Verkoop verzamelexemplaar                   -                          -                          -                     22
Verkoop postzegels                 600                     600                     491                 623
Voorraadmutatie postzegels                600-                     600-                       90                 966
Inkoop postzegels                   -                          -                       840-             1.564-
Rente                   20                       27                       27                   58
Totaal baten:              2.070                  2.077                  1.729              1.765
LASTEN:
Druk- en verz.kosten A.E.              1.100                  1.100                  1.047              1.047
Extra drukwerk verzamelexemplaar                 370
Kosten familiedag (per saldo)                 450                     450                     304                  52-
Genealogisch onderzoek - voorziening              1.000                  1.000                  1.000              1.000
Bedankje/ Afscheid bestuursleden-medewerkers                   -                          -                          -                   106
Reis en vergaderkosten                 500                     500                     211                 486
Administratie kosten                 150                     150                       26                 248
Website                   70                       70                       66                   66
Abonnementen                   70                       70                       70                   70
Wervingskosten donateurs                 195                     195                        -                   468
Rente- en bankkosten                 150                     125                     126                 119
Verzekeringen                   90                       90                       90                   90
Totaal uitgaven:              3.775                  3.750                  2.940              4.018
 
Resultaat             1.705-                  1.673-                  1.212-             2.253-
 
Balans per 31-12-2017
           
31-12-2017 31-12-2016   31-12-2017 31-12-2016
 
Voorraad Gens Schotana              2.610              2.770 Eigen vermogen                  9.290            10.502
Voorraad tegels                 360                 400 Bestemmingsreserve:
Voorraad stickers                   64                 104 Vz. Onderzoek/
Voorraad vlaggen                 643                 666 GS nr. 20                  7.000              6.000
Voorraad postzegels              1.251              1.161  
Voorraad glaswerk                   -                     -    
Rentemeerrekening            10.246            11.058  
Giro rekening              1.117                 341  
In te wisselen cheque                   -                     -    
Nog te ontvangen  
           16.291            16.502                  16.290            16.502
 
De cijfers zijn goedgekeurd door het bestuur. De kascommissie zal voor de familiedag de boeken controleren. 

Financiële verslagen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarverslagen:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.